Představujeme
Nový logotyp obce Lutín

Nový logotyp nenahrazuje obecní znak!
Společně s obecním znakem a praporem bude dalším symbolem obce.

Obecní znak a obecní logo jsou důležitými symboly, které reprezentují identitu a historii obce. Obecní znak je tradiční heraldický znak, který je udělen obci předsedou Poslanecké sněmovny na základě žádosti. Obecní logo je moderní grafický znak, který si obec může sama stanovit a používat pro svou propagaci a komunikaci. Obecní logo může být inspirováno obecním znakem nebo jinými prvky spojenými s obcí.

Obecní znak a obecní logo mají různé funkce a pravidla pro jejich užívání. Obecní znak je oficiálním symbolem obce. Obecní logo je propagačním symbolem obce a může být používáno volněji pro různé účely.

Logo pomáhá obci prezentovat se na veřejnosti, budovat image obce.

geneze: příběh loga

Stromy a parky jsou důležitou součástí naší obce. Poskytují nám čerstvý vzduch, stín, krásu a místo pro odpočinek a zábavu. Obecní zeleň také zvyšuje hodnotu našich nemovitostí.

V naší obci se snažíme pečovat o zeleň a vysazovat nové stromy i květiny.

Chceme, aby naše obec byla zelená a příjemná pro všechny naše obyvatele i návštěvníky.

Zelený list se tak stává symbolem života v obci.

Zelený list se tak stává symbolem života v obci.

Zelená barva je často spojována s přírodou, životem, růstem a plodností. Je to barva jara, trávy, listů a květin. Zelená barva také vyjadřuje naději, harmonii a ekologické uvědomění.

Černá barva je klasická a nadčasová. Vyjadřuje sílu, eleganci a důvěryhodnost. Je často používána pro její univerzálnost, nejčastěji v kombinaci s dalšími barvami. Černá barva je také snadno čitelná a zapamatovatelná.

Inverzní verze logotypu

Logo s mottem

Vizualizace